GALAXIE KARVINÁ

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Plán akcí na únor 2019
Od 16.1.2019 rozšiřujeme provozní dobu denního stacionáře Galaxie Karviná.
Každou středu bude stacionář otevřen do 17:00 hod.

 


„Galaxie centrum pomoci nabízí unikátní koncept, jak propojit různé lidi
a vytvořit pro ně smysluplný a rozvíjející prostor.“

Denní stacionář

V denním stacionáři poskytujeme sociální službu dospělým lidem s mentálním postižením, lidem s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným, osobám s chronickým duševním onemocněním, sluchovým a zrakovým postižením. Služba je placená a je poskytována na základě uzavřené smlouvy. Denní stacionář provozujeme v budově bývalé mateřské školy patřící Magistrátu města Karviné na základě smlouvy o výpůjčce.

Odlehčovací služba

Pomocí Odlehčovací služby poskytneme kvalifikovanou pomoc a podporu klientům s mentálním postižením, lidem s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným, osobám s chronickým duševním onemocněním, sluchovým a zrakovým postižením, seniorům.  Usilujeme o zkvalitnění života rodinám pečujících osob tím, že na několik hodin týdně převezmeme péči o jejich příbuzné. Služba je placená a je poskytována na základě uzavřené smlouvy.

© 2018 GALAXIE CENTRUM POMOCI
created by WIETO IT