Pozvánka na cestopisnou přednášku 4. ledna 2019

O Z N Á M E N Í

 

Od 1. 1. 2019 zvyšuje dodavatel cenu obědů z 53,- Kč na 55,- Kč. S dopravou 5,- Kč bude stát strava nově celkem 60,- Kč

 

Oznámení-obědy.pdf (775kb)

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů a jejich ochrana..pdf (157kb)

 

GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú.

 

V denním stacionáři poskytujeme sociální službu dospělým lidem s mentálním postižením, lidem s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným, osobám s chronickým duševním onemocněním, sluchovým a zrakovým postižením.

Služba je placená a je poskytována na základě uzavřené smlouvy.

Denní stacionář provozujeme v budově bývalé mateřské školy patřící Magistrátu města Karviné na základě smlouvy o výpůjčce.

 

 

Pomocí Odlehčovací služby poskytneme kvalifikovanou pomoc a podporu klientům s mentálním postižením, lidem s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným, osobám s chronickým duševním onemocněním, sluchovým a zrakovým postižením, seniorům. Je určena zdravotně znevýhodněným osobám, o které je pečováno v přirozeném sociálním prostředí jejich rodinnými příslušníky. Těmto lidem nabízíme pomoc, zastoupení, aby si mohli odpočinout, načerpat síly nebo si zařídit své potřebné osobní záležitosti.

Usilujeme o zkvalitnění života rodinám pečujících osob tím, že na několik hodin týdně převezmeme péči o jejich příbuzné v jejich přirozeném domácím prostředí.

Služba je placená a je poskytována na základě uzavřené smlouvy.

 

 

Ke dni 3.5. 2016 došlo ke změně právní formy naší organizace na zapsaný ústav.

 

GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. je zapsán v rejstříku ústavů,

vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl U, vložka č. 163.

 

                

                Ředitel, statutární zástupce:          Bc. Marcel Dvořák

                Správní rada z.ú.:                            Ing. Marek Vidlička - předseda

                                                                          Ing. Marcela Szarowská - místopředseda

                                                                          Ing. Jana Davidová - člen

                Revizor z.ú.:                                     Ing. Jana Staníčková