Jak jsme si před rokem slíbili, tak tento slib jsme letos opravdu, skoro na den, dodrželi. Nastal den odjezdu a my se vraceli na „místo činu“ a s mini obměnou, dokonce ve stejném složení.

Opět jsme zamířili na chatu Ostrá v Ostravici, kde nás přivítala nádherná příroda, včetně počasí.

Motto našeho pobytu bylo: „Jdeme do toho znovu“, neboť se nám loňská zkušenost osvědčila a líbila se nám velice. Spousty činností, jako povlečení postelí, chystání snídaně, svačinky, večeře, uklízení nádobí, spolupodílení se na denním programu vč. závěrečného úklidu našich pokojů, jsme si velice rádi připomněli a zopakovali.

Je namístě poděkovat také maminkám, které se zasloužily, že jsme náš výživově vydatný jídelníček ještě obohatily o napečené plechy moc velkých dobrot. Dík patří také všem, kteří jeli s námi a nebáli se toho…Karinko, řeč je o tobě…  a v neposlední řadě také zaměstnancům, kteří to vše zaštítili svým zodpovědným přístupem a zkušenostmi. Víme, že se opakujeme, ale na hory jsme všichni vyrazili hlavně díky našim rodičům, kteří se na tom (ubytování a stravě) spolupodíleli finančně.

A nyní již dosti řečí a pokochejte se fotodokumentací z akce samotné…začínáme…