Ing. Jana Davidová

Jana Davidová je členkou správní rady od května 2018.

Vystudovala Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné Slezské univerzity v Opavě, obor: Marketing a management. Je vdaná a má dvě děti.

Od roku 2008 je zaměstnaná v příspěvkové organizaci Sociální služby Karviná na pozici personalisty. Během svého působení v organizaci získala bohaté zkušenosti nejen z oblasti práce s lidmi ale i ze sociální oblasti – podílení se na tvorbě Standardů kvality poskytovaných sociálních služeb, registrace sociálních služeb u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, zpracovávání žádostí o dotace pro poskytované sociální služby.

Kromě těchto činností disponuje také znalostmi v oblasti projektového řízení, kdy se jako projektová manažerka podílela na realizaci několika projektů financovaných z evropských dotačních titulů. V letech 2014 – 2015 byla rovněž členkou dozorčí rady denního stacionáře Galaxie Centrum pomoci.

© 2018 GALAXIE CENTRUM POMOCI
created by WIETO IT