Ing. Marek Vidlička

Žije v Petrovicích u Karviné.
Vystudoval Slezskou univerzitu, obchodně podnikatelskou faktultu. Profesí je manažer a ekonom. S manželkou Lucií mají dva syny.

Má bohaté zkušenosti v sociální službách a pomáhá handicapovaným. Od roku 2012 byl předsedou dozorčí komise denního stacionáře Galaxie – centrum pomoci. Od roku 2016 je předsedou správní rady této neziskovky, která působí v Karviné ale i v okolních obcích. Správní rada dle zakládací listiny zapsaného ústavu udává směr a realizuje strategické cíle.

Dlouhodobě se zabývá fundraisingem – hledáním a získáváním peněz pro neziskové projekty. Byl iniciátorem a spolutvůrcem několika projektů v oblasti sociálních služeb. Například projekt Sociální automobil, který vyřešil dopravu postižených klientů i s vozíčkem tam kam potřebují. Nebo projekt realizace denního centra pro osoby se zdravotním postižením v Karviné, který byl otevřen v roce 2010. Zakládal asistenční službu v Karviné a realizoval projekty z EU na rozvoj terénní sociální služby a vybudování chráněného bydlení v Karviné.

Přes dvacetpět let je dobrovolným skautským činovníkem. Deset let vedl skautský oddíl Pěšáci, pořádal skautské tábory i zahraniční expedice. Vedl skautské středisko, které sdružovalo 9 oddílů. Nyní vypomáhá jako člen revizní komise.

Má mnoho zálib a sportuje. Rád jezdí na kole, lyžuje. Hraje badminton a cestuje. Volný čas tráví nejčastěji na horách, a to turisticky nebo leze tzv. zajištěné cesty – via ferraty. Na svých cestách fotografuje, má v oblibě krajinářskou fotografii. Chodí rád s přáteli pěšky dlouhé treky v různých částech Evropy.