Ve středu 5. února mezi nás po delší odmlce zavítala paní Alena. Opět jsme si užili dopoledne provázené příjemnými tóny, vůněmi a relaxační náladou. V mysli jsme navštívili daleké exotické krajiny a aktivně se zapojili hrou na etnické hudební nástroje a spolupodíleli se tak na vytvoření nádherných melodií a zároveň si vyzkoušeli jaké to je, když se komunikuje „beze slov“… to vše jsme mohli prožít díky studentkám z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Muzikoterapie byla uhrazena z jejich finančního daru, který byl vybrán během benefičního Vánočního jarmarku, který pořádala Asociace studentů speciální pedagogiky. S paní Alenou máme domluveny již další termíny, kdy mezi nás ráda zavítá.

Více fotografií na našem facebooku.