Naše historie

Provoz denního stacionáře byl zahájen dne 12. 10. 1999 v objektu bývalé mateřské školy patřící Magistrátu města Karviné. Na základě smlouvy o výpůjčce využívá organizace prostory objektu k poskytování sociálních služeb po celou dobu trvání stacionáře až dosud.

Zřizovatelem stacionáře byl původně spolek GALAXIE CENTRUM POMOCI o. s., který vznikl jako občanské sdružení registrací stanov na MV ČR 16. 12. 1998.

Dne 22. 3. 2016 byla na valné hromadě spolku schválena změna právní formy spolku na zapsaný ústav. Schválena byla změna názvu a zakladatelská listina ústavu. Zakladatelem ústavu se stala Bc. Jana Prosová.

Od 3. 5. 2016 je GALAXIE CENTRUM POMOCI z. ú. zapsán v rejstříku ústavů, vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl U, vložka č. 163. Od roku 2018 rozšířil zapsaný ústav poskytování sociálních služeb o Odlehčovací službu terénní, určenou pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

Od 1.1.2024 ukončujeme činnost Odlehčovací služby a rozšiřujeme naši činnost o sociální službu Chráněné bydlení. Jsme jediným chráněným bydlením v Karviné. Zcela nové Chráněné bydlení jsme vybudovali s dotací EU a MMR.