Naše služby

Denní stacionář

V denním stacionáři podpoříme Vaši samostatnost a touhu žít, rozvíjet se a pracovat společně, nikoliv jen vedle sebe.

Chráněné bydlení

Posláním chráněného bydlení je umožnit dospělým lidem s mentálním postižením žít s přiměřenou podporou běžný život podle jejich schopností a možností.