"Terapie bez hranic"

duben 2013 - září 2013

 

Polsko-český projekt byl realizován v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013 a spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státní rozpočet (PL)  – "Překračujeme hranice ".

Vedoucím partnerem projektu byla organizace Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umyslovym Kolo v Rybniku http://www.psouurybnik.pl/ provozující 2 centra terapeutických dílen - „Warsztaty Terapii Zajęciowej“, ve kterých se stejně jako my věnují práci s lidmi s mentálním postižením.

Hlavním cílem projektu bylo navázání přeshraniční spolupráce, nových kontaktů a přátelství, rozvoj společných partnerských aktivit a vzájemná výměna zkušeností.

 

Aktivity projektu:

-  Návštěva Rybniku 10.5.2013, společná oslava Dne důstojnosti osob s mentálním postižením.    

-  Integrační pobyt v Istebne v PL 8. – 13.7.2013,

všichni účastníci projektu měli možnost získat nové poznatky a dovednosti při práci s keramickou hlínou, košíkářským proutím, vitráží       a různým výtvarným materiálem. Součástí programu pobytu bylo také sportovní odpoledne, návštěva Planetária, výlet do Wisly a společné zábavné večery.

-  Výstava v MěDK Karviná 4.9.2013, výstava výrobků a prací vytvořených v rámci letního integračního pobytu (trvala 14 dnů) a následné setkání všech účastníků projektu v našem stacionáři.

Image      Image      Image  Image

 

Rybnik 10.5.2013

Istebna 8. - 13.7.2013

Výstava 4.9.2014

Setkání v GALAXII po zahájení výstavy