Po delší pauze dovolilo město pořádat v Karviné trhy, a proto jsme vyrazili ve zmíněný den na fryštátskou tržnici. Stánků bylo sice poskrovnu, ale i tak jsme vnímali starou dobrou atmosféru naší tradiční městské akce. Tu se linula ze stánku vůně uzených klobás, onde lákaly ke koupi vystavené sýry, které bylo možno ochutnat. Velká škoda, že na místě neprobíhal kulturní program, jak tomu bývalo zvykem u předešlých akcí. Po nákupech jsme se osvěžili lahodnou zmrzlinou a vydali se ještě do nedalekého parku, kde jsme nabrali sílu na cestu zpět do Galaxie za zpěvu ptactva v korunách nádherných vzrostlých a vzácných stromů.

Pro více fotografií koukněte na náš facebook