PODPORUJÍ NÁS
Evropská Unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Děkujeme, že můžeme zrealizovat projekt
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ PRO OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V KARVINÉ
(GALAXIE CENTRUM POMOCI Z.Ú.)
je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.
Cílem projektu je vytvoření podmínek pro vznik nového zázemí se zvýšenou
energetickou účinností pro kvalitní poskytování nové pobytové sociální služby
Chráněné bydlení. Současně bude pořízeno 1 osobní vozidlo.
Moravskoslezský kraj, krajský úřad a Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu.

Poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2022 v rámci dotačního titulu PSDP 3/22.

Statutární město Karviná

Poskytnutí dotací pro rok 2022 z rozpočtu města.

 

Petrovice u Karviné

Poskytnutí dotace pro rok 2022 z rozpočtu obce

Nadace OKD

Díky finanční podpoře Nadace OKD jsme mohli 2. září 2022 zrealizovat již 4. ročník zahradní slavnosti "Galaxie v pohybu"

TJ JÄKL KARVINÁ

Příspěvek bude použit na činnost Galaxie

Podané ruce, Frýdek Místek

http://www.podaneruce.eu/

Děkujeme za zprostředkování canisterapie našim uživatelům.

Náš partner

Děkujeme, že plníte naše sny.

♥ ♥ ♥

© 2018 GALAXIE CENTRUM POMOCI
created by WIETO IT