PODPORUJÍ NÁS
Moravskoslezský kraj, krajský úřad

Poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu.

Dotace v Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020 v rámci dotačního titulu PSDS 3/10.

 

Statutární město Karviná

Poskytnutí dotace pro rok 2020 z rozpočtu města.

Také děkujeme za podporu našeho projektu "Otevřené brány", zahradní slavnosti nejen pro rodiny s dětmi, akce na podporu zdravotně znevýhodněných spoluobčanů.

Petrovice u Karviné

Poskytnutí dotace pro rok 2020 z rozpočtu obce

Nadace OKD

Děkujeme nadaci OKD za podporu našeho projektu s názvem

"Otevřené brány", multikulturní akce na podporu osob se zdravotním znevýhodněním."

 

Nadační fond Heimstaden

Díky finanční podpoře nadačního fondu můžeme zrealizovat projekt "Otevřené brány" a prezentovat veřejnosti, že i lidé s postižením mají své sny a dokáží o nich nejen hovořit. Umí za to vzít a přiložit ruku k dílu.

TESCO

Děkujeme Tescu Stores ČR a.s., Karviná za podporu našeho projektu "Otevřené brány" ,zahradní slavnosti nejen pro rodiny s dětmi, akce na podporu zdravotně znevýhodněných spoluobčanů.

Klimaprodukt a.s.

Děkujeme firmě za podporu našeho projektu s názvem

"Otevřené brány", multikulturní akce na podporu osob se zdravotním znevýhodněním."

Asociace studentů speciální pedagogiky

Děkujeme studentům Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za peněžní dar, který byl vybrán v rámci tradičního Vánočního jarmarku.

Drobní dárci

Vážíme si podpory pana Tomáše Dubského. Děkujeme za finanční příspěvek.

Náš partner

Děkujeme, že jste pomohli naplnit poslání našeho stacionáře v pomoci lidem se zdravotním hendikepem.

Děkujeme, že plníte naše sny.

♥ ♥ ♥

© 2018 GALAXIE CENTRUM POMOCI
created by WIETO IT