PODPORUJÍ NÁS
Moravskoslezský kraj, krajský úřad a Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu.

Dotace v Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020 v rámci dotačního titulu PSDP 3/20.

 

Statutární město Karviná

Poskytnutí dotace pro rok 2020 z rozpočtu města.

 

Petrovice u Karviné

Poskytnutí dotace pro rok 2021 z rozpočtu obce

Podané ruce, Frýdek Místek

http://www.podaneruce.eu/

Děkujeme za zprostředkování canisterapie našim uživatelům.

Nadační fond TESCO

Díky tomuto příspěvku získáme v červnu 2021 nevšední zážitky v lůně beskydské přírody a načerpáme energii společně se všemi našimi kamarády. 

Nadační fond Křídlení

Děkujeme za podporu projektu "Brána Galaxie otevřená". Finanční příspěvek použijeme na vybavení komunitní zahrady.

Nadace OKD

Multikulturní zahradní slavnost "Třetí Galaxie" může být díky podpoře Nadace OKD v letošním roce 2021 opět zrealizována.

Náš partner

Děkujeme, že plníte naše sny.

♥ ♥ ♥

© 2018 GALAXIE CENTRUM POMOCI
created by WIETO IT