Provoz Denního stacionáře byl zahájen dne 12. 10. 1999 v objektu bývalé mateřské školy patřící Magistrátu města Karviná. Na základě smlouvy o výpůjčce využívá organizace prostory k poskytování sociálních služeb po celou dobu trvání stacionáře až dosud.

Zřizovatelem byl původně spolek GALAXIE CENTRUM POMOCI o. s., který vznikl jako občanské sdružení registrací stanov na MV ČR 16. 12. 1998.

Dne 22. 3. 2016 byla na valné hromadě spolku schválena změna právní formy na zapsaný ústav včetně změny názvu a zakladatelské listiny.

Od 3. 5. 2016 je GALAXIE CENTRUM POMOCI z. ú.  zapsán v rejstříku ústavů, vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl U, vložka č. 163.

Od roku 2018 rozšířila organizace poskytování sociálních služeb o Odlehčovací službu terénní, určenou pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

© 2018 GALAXIE CENTRUM POMOCI
created by WIETO IT