Denní stacionář

Prostřednictvím denního stacionáře poskytujeme sociální službu dospělým lidem s mentálním postižením, lidem s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným, osobám s chronickým duševním onemocněním, sluchovým a zrakovým postižením. Podporujeme uživatele v hledání možností, jak se stát v co největší možné míře samostatnými tak, aby si dokázali poradit v běžných životních situacích a našli si své místo ve společnosti. Umožňujeme uživatelům naplňovat přirozenou potřebu být s lidmi a využívat vlastní schopnosti a možnosti k posílení svého sebevědomí a pocitu vlastní hodnoty.

Odlehčovací služba

Posláním této služby je poskytnout kvalifikovanou pomoc a podporu klientům s mentálním postižením, lidem s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným, osobám s chronickým duševním onemocněním, sluchovým a zrakovým postižením, seniorům. Je určena zdravotně znevýhodněným osobám, o které je pečováno v přirozeném sociálním prostředí jejich rodinnými příslušníky. Těmto lidem nabízíme pomoc, zastoupení, aby si mohli odpočinout, načerpat síly nebo si zařídit své potřebné osobní záležitosti. Usilujeme o zkvalitnění života rodinám pečujících osob tím, že na několik hodin týdně převezmeme péči o jejich příbuzné v jejich přirozeném domácím prostředí.
  • Kontakty
  •  
  • Galaxie centrum pomoci, z.ú.
  • Kašparova 2978/1
  • 733 01 Karviná
  •  
  • +420 603 734 223
  • +420 596 347 845
  • E-mail: galaxie.karvina@atlas.cz
  •  
  • FACEBOOK

© 2018 GALAXIE CENTRUM POMOCI
created by WIETO IT