I přesto, že u nás stále ještě probíhá výměna oken, navštívila nás paní Alena se svými přirozeně laděnými hudebními nástroji. Začala pročištěním místnosti tzv. „větrákem“, pokračovala hrou na pastýřskou fujaru a brumli. Poté nám rozdala drobné perkuse, abychom si mohli společně zahrát a zatancovat, což nás všechny velmi bavilo.

Nakonec jsme zhodnotili průběh dnešní muzikoterapie a už se moc těšíme na příští setkání.

Více na našem FB