Přijali jsme pozvání této školy a vyrazili ve smluvený den za nimi. Provedli nás budovou s odbornými učebnami, přičemž nejvíce všechny zaujala místnost pro Snoozelen – multisenzorickou metodu pro vyvolání smyslových pocitů. Pozvání jsme opětovali a již teď se těšíme na jejich návštěvu v Galaxii v příštím školním roce.